Κατατέθηκαν 500 αιτήσεις για 95 θέσεις!

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

 Παρότι διανύουμε τον Ιούνιο και

η τουριστική σαιζόν άνοιξε για τα
καλά, φαίνεται ότι η ανεργία συνε-
χίζει να αποτελεί σοβαρό πρόβλη-
μα για τους εργαζόμενους της πε-
ριοχής.
Για 95 θέσεις εποχικού προσωπικού
στον Δήμο Ρόδου κατατέθηκαν 500 αι-
τήσεις από εργαζόμενους του νησιού οι
οποίοι είναι άνεργοι και αναζητούν μια
θέση εργασίας έστω και για το επόμενο
εξάμηνο.
Βέβαια στο παρελθόν οι αιτήσεις που
κατατίθενταν από συμπολίτες μας ξε-
περνούσαν και τις 1.000, γεγονός που
δείχνει ότι πλέον δεν θεωρούν πως ο
Δήμος Ρόδου είναι εκείνος ο εργοδότης
που μπορεί να τους προσφέρει διέξοδο
στο εργασιακό τους πρόβλημα.
Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την
κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδι-
αφερόμενους έληξε προχθές και όπως
έγινε γνωστό κατατέθηκαν 500 αιτήσεις
για όλες τις δημοτικές ενότητες του νη-
σιού. Οι 95 εποχικοί εργαζόμενοι που θα
προσληφθούν στο Δήμο Ρόδου με εξά-
μηνες συμβάσεις θα καλύψουν τις κε-
νές θέσεις που υπάρχουν στις υπηρεσί-
ες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα θα στελεχωθουν οι υπηρε-
σίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού
και πρασίνου καθώς οι ανάγκες του νη-
σιού στους τομείς αυτούς αυξάνονται
κατά τη διάρκεια της τουριστικής περι-
όδου.
Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέ-
ας του Δήμου Ρόδου Παύλος Τσίπρας η
αξιολόγηση των αιτήσεων έχει ξεκινή-
σει από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκει-
μένου η πρόσληψη των 95 εργαζομένων
να γίνει μέχρι την προσεχή Τετάρτη.
Πάντως και φέτος η πρόσληψη του
εποχικού προσωπικού στον Δήμο Ρόδου
γίνεται με καθυστέρηση επειδή η έγκρι-
ση από το υπουργείο Εσωτερικών δόθη-
κε αργοπορημένα παρά το γεγονός ότι η
δημοτική αρχή έγκαιρα ολοκλήρωσε την
διαδικασία με τη κατάθεση του σχετικού
αιτήματός της.
proodos.net
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου