Απαγορεύθηκε η διακοπή υδροδότησης ξενοδοχείου

Με προσωρινή διαταγή, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απαγορεύθηκε προσωρινά στην Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
να διακόψει την υδροδότηση της παροχής ξενοδοχειακής εταιρείας και να καταγγείλει τη σύμβαση.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, εκθέτοντας ότι διαθέτει ιδιόκτητη γεώτρηση αλλά και ιδιόκτητο βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος εξυπηρετεί πλήρως το σύνολο των αναγκών διαχείρισης των λυμάτων, που παράγονται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.
Όπως επισημαίνει, το Δεκέμβριο του 2014, έλαβε από την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. «λογαριασμό κατανάλωσης νερού, εισφοράς νέων έργων και δικαιωμάτων χρήσης υπονόμων», σύμφωνα με τον οποίο, το συνολικό πληρωτέο ποσό ανερχόταν στο ποσό των 5.549,21 €, και λίγες μέρες αργότερα έλαβε «λογαριασμό κατανάλωσης νερού, εισφοράς νέων έργων και δικαιωμάτων χρήσης υπονόμων» για την περίοδο κατανάλωσης 28/11/2014-29/12/2014, σύμφωνα με τον οποίο καίτοι είχε καταναλώσει μόλις 5 κυβικά μέτρα νερού, αξίας μόλις 3,60 ευρώ, πλέον παγίου τέλους 20ευρώ, το συνολικό πληρωτέο ποσό ανερχόταν στο υπέρογκο ποσό των 11.175,92 ευρώ !!!
Και τούτο διότι εμφανίζονταν, δήθεν, «προηγούμενες οφειλές» ποσού 11.144,92 ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχε εξοφλήσει όλους τους έως τότε εκδοθέντες λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
Κατάπληκτοι οι εκπρόσωποι της ξενοδοχειακής εταιρείας ενημερώθηκαν ότι οι «προηγούμενες οφειλές», αφορούσαν τεκμαρτή δαπάνη κατανάλωσης νερού, που είχε μονομερώς αποφασίσει να επιβάλει στους καταναλωτές η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., κατόπιν της υπ’ αρ. 180/24-08-2012 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, που επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 579/11-09-2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.
Ειδικότερα, πέραν των ήδη εισπραττομένων χρεώσεων κατανάλωσης νερού και παγίου τέλους, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. αποφάσισε να επιβάλει επιπροσθέτως και μηνιαία τεκμαρτή δαπάνη κατανάλωσης νερού εις βάρος ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που εξυπηρετούνται (μερικώς ή ολικώς) από νόμιμα ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία τονίζει ότι η τεκμαρτή δαπάνη κατανάλωσης ύδατος υπολογίζεται και επιβάλλεται όλως αυθαιρέτως και πάντως τυγχάνει πολλαπλάσια της πραγματικής κατανάλωσης νερού, οδηγώντας σε υπέρμετρη επιβάρυνση των αντισυμβαλλομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. και μάλιστα για υπηρεσίες (παροχή νερού) που δεν έχουν καν χρησιμοποιήσει.
Περαιτέρω, η Δ.Ε.ΥΑ.Ρ. αποφάσισε να προβαίνει σε υπολογισμό και των υπολοίπων χρεώσεων, ήτοι του τέλους αποχέτευσης – υπονόμων καθώς και του τέλους νέων έργων, όχι με βάση την πραγματική κατανάλωση νερού αλλά με βάση την τεκμαρτή, που κατά τα ανωτέρω τυγχάνει πολλαπλάσια της πραγματικής.
Με τον τρόπο αυτό επιβαρύνει έτι περαιτέρω τους αντισυμβαλλομένους της και μάλιστα για υπηρεσίες που εν προκειμένω ουδόλως παρέχει. Και τούτο διότι στην περιοχή των Κολυμπίων, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο της εταιρείας, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν διαθέτει καν δίκτυο αποχέτευσης, με αποτέλεσμα η διαχείριση των λυμάτων του ξενοδοχείου να γίνεται εξ ολοκλήρου από το βιολογικό του καθαρισμό.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μηνάς Τσέρκης.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου