Σε απολογία 19 αιρετοί από τον Ειδικό Ανακριτή Διαφθοράς με βαρύτατες κατηγορίες

19  αιρετοί, θα κληθούν άμεσα από τον Ειδικό Ανακριτή Διαφθοράς σε απολογία, αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες, για την πολύκροτη υπόθεση προσλήψεων προσωπικού το έτος 2010, στην ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και των διαδικασιών που...
ακολουθήθηκαν για την κάλυψη δαπανών της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου με έσοδα από το φόρο εισοδήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ειδικός Ανακριτής Διαφθοράς, πρόκειται στο αμέσως επόμενο διάστημα να καλέσει σε απολογία τον πρώην γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Βασίλη Μπρακουμάτσο, κατηγορούμενο για απιστία σχετική με την υπηρεσία σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και με αντικείμενο άνω των 73.000 ευρώ.
Κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία σε εξακολουθητική απιστία σχετική με την υπηρεσία σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και με αντικείμενο άνω των 73.000 ευρώ είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μ. Κορδίνας, Στ. Ρηνιού, Μπενέτος Σπύρου, Ελ. Παναγή, Εμμ. Πάλλας, Γ. Γιαννόπουλος και Γ. Τσαγκάρης.
Κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια στην ίδια πράξη είναι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Αταβύρου κ.κ. Ι. Ζαφειροπούλου, Ι. Παπασταματίου, Στ. Μαστροσαββάκη, Δ. Καραγιάννη, Δ. Μαυρουδάκη, Στ. Ζιάκη, Ι. Παπασταματάκης, Π. Κυριακούλης και Στ. Δεληγιαννάκη.
Κατηγορούμενοι για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μ. Κορδίνας, Αγ. Κωνσταντινίδης, Γ. Γιαννόπουλος, Θ. Βαρκάς και Μπενέτος Σπύρου.
Οι ως άνω διώξεις είναι με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/50 περί καταχραστών του δημοσίου.
Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, προκάλεσαν τα όσα προέκυψαν από σχετικά ρεπορτάζ αλλά και τα όσα αποκαλύφθηκαν στη θορυβώδη συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2011 του δημοτικού συμβουλίου και κυρίως η διαπίστωση ότι ο πρώην Δήμος Αταβύρου, που δεν υπαγόταν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χρησιμοποιήθηκε από την ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου, για να επιτευχθεί η παράτυπη χρηματοδότησή της από τον φόρο εισοδήματος.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργήθηκε, εξετάστηκαν οι εµπλεκόµενοι στη χρηµατοδότηση της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου από το φόρο εισοδήµατος, αλλά και στην αποπληρωµή καταγγελλόµενων ως “ρουσφετολογικών” – παράνοµων προσλήψεων προσωπικού στην ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ.
Όπως προέκυψε από έρευνα, με απόφαση του συνεδρίου της Λέρου της ΤΕΔΚ του έτους 2003, η οποία δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη τόσο από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είχε καθοριστεί το ύψος της συγκεκριμένης επιχορήγησης στο 10% του συνολικού ύψους του φόρου εισοδήματος.
Πιο συγκεκριμένα η γενική συνέλευση των εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου στη Λέρο στις 20-22 Νοεμβρίου 2003 είχε αποφασίσει, οι ΟΤΑ να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά στην ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου με την παρακράτηση ποσοστού 10% επί του φόρου εισοδήματος Δωδεκανήσου για δράσεις τουριστικής προβολής, προστασίας περιβάλλοντος, υποστήριξη διαδημοτικών δράσεων και συνεργασιών και εν γένει δραστηριοτήτων που προάγουν τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νομό.
Η συγκεκριμένη επιχορήγηση είχε κριθεί ως νόμιμη με την επίκληση διάταξης του Ν. 2503/1997 που προέβλεπε μεταξύ άλλων ότι όσοι από τους Δήμους – κοινότητες μέλη της ΤΕΔΚ αποφασίσουν να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά, μπορούν να το πράξουν στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων συνεδρίων των οικείων ΤΕΔΚ.
Ξεκίνησε έκτοτε η έκδοση αποφάσεων κατανομής από τους γενικούς γραμματείς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που προέβλεπαν ποσοστό επιχορήγησης υπέρ της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου ύψους 10%, διαδικασία που σταμάτησε “απότομα” το έτος 2009, όταν διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχορήγηση ήταν παράτυπη από τον ενδιαμέσως εκλιπόντα Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά και από πόρισμα του Ορκωτού Λογιστή κ Γ. Μανώλαρου, που είχε κρίνει ανάλογα και για τις επιχορηγήσεις της ΤΕΔΚ από τον ΔΗΦΟΔΩ.
Σε πρόσφατη δίκη ωστόσο, που αφορούσε την οικονομική διαχείριση της υπό τον κ. Γ. Γιαννόπουλο, δημοτικής αρχής, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ομοφώνως αθώοι και για το σκέλος που αφορούσε την κατανομή του ΔΗΦΟΔΩ, καθώς παρουσιάστηκε απόφαση του συλλογικού οργάνου της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου που αύξανε το ποσοστό επιχορήγησης για την κάλυψη αυξημένων αναγκών.
Στην προκείμενη υπόθεση με το αρίθμ. Πρωτ. 13826/03-08-2009 έγγραφό της τότε δημοτικής ταμία κ. Μαρίας Γραμματικού προς τον τότε δήμαρχο κ. Χατζή Χατζηευθυμίου υπήρξε άρνηση για την εξόφληση σχετικής χρηματικής εντολής…
«Σας γνωρίζω ότι αρνούμαι να προβώ στην εξόφληση της υπ’ αρίθμ. 1788/3-7-2009 χρηματικής εντολής της οικονομικής υπηρεσίας ποσού 875.000 ευρώ που αφορά απόδοση φόρου εισοδήματος ΤΕ2007 και μέσου εσόδων 2008, υπέρ της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δωδ/σου για τους εξής λόγους:
1. Δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου ποσοστό απόδοσης υπέρ ΤΕΔΚΔ αφού καθορίζεται με τρόπο αποκλειστικό η κατανομή του συγκεκριμένου φόρου από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρίθμ. Πρωτ. 24751/1955 η οποία έχει εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότηση του Νόμου 3323/1955.
2. Δεν προσδιορίζεται στην απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας με αρίθ. Πρωτ. 5977/28-4-2009 το ποσοστό κατανομής υπέρ ΤΕΔΚΔ καθώς δικαιούχος του ποσοστού αυτού είναι ο Δήμος Ροδίων.
3. Από τα δικαιολογητικά της χρηματικής εντολής σε συνδυασμό με τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανωτέρω απόδοση προσομοιάζει σε επιχορήγηση προς ΝΠΙΔ (ΤΕΔΚ) καθ’ υπέρβαση του 1,5% των τακτικών εσόδων. Επιπλέον, δεν υπάρχει αίτημα προς τον Δήμο.
4. Με το ανωτέρω ποσό χρηματοδοτούνται λειτουργικές δαπάνες της ΤΕΔΚΔ”.
Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Διευθύντριας Οικονομικών και Ταμείου κ Ελένης Κυπριώτη Τσουμπλέκα και του προϊσταμένου εσόδων εξόδων κ. Εμμανουήλ Παϊτάκη με το αρίθμ. Πρωτ. 22308/4-12-2009 έγγραφό τους προς τον τότε δήμαρχο…
“Κύριε Δήμαρχε,
Σας γνωρίζουμε ότι, με τα έγγραφα της αρ. Πρωτ. 16208/2-12-2009, 13333/18-9-2009 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε την κατανομή του Φόρου Εισοδήματος σε ΟΤΑ του Νομού Δωδεκανήσου και απόδοση ποσοστού στην ΤΕΔΚ. Αδυνατούμε να προβούμε στην έκδοση και θεώρηση της ΕΑΔ (εντολή ανάληψης δαπάνης) όπως προβέπεται στο ανωτέρω σχετικό και ειδικότερα δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου η απόδοση του ποσοστού στην ΤΕΔΚ από τον Φόρο Εισοδήματος για την εκτέλεση της δαπάνης απόδοσης του ποσοστού στην ΤΕΔΚ”.
Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, αντί να επιδιωχθεί νομοθετική ρύθμιση, μέλη της ΤΕΔΚ ακολούθησαν άλλη οδό.
Μετά την άρνηση συγκεκριμένα του Δήμου Ροδίων να εμπλακεί εκ νέου στη διαδικασία της παράτυπης κατανομής της ΤΕΔΚ, ενέκρινε ο πρώην γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Βασίλης Μπρακουμάτσος, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΔΚ, τις αριθμ. Πρωτ. 4214/14-6-2010 και 8023/19-10-2010 αποφάσεις κατανομής του φόρου εισοδήματος με τις οποίες διέθεσε τα ποσά των 927.000 και 1.297.000 ευρώ υπέρ της ΤΕΔΚ μέσω του πρώην Δήμου Αταβύρου.
Ο πρώην Δήμος Αταβύρου, που εδικαιούτο με βάση την κατανομή 178.946 και 187.015 ευρώ, βρέθηκε να επιχορηγείται παραπάνω με 2.224.000 ευρώ χωρίς να μνημονεύεται στις δύο αποφάσεις του πρώην γενικού γραμματέα ότι το ποσό αυτό επρόκειτο να διατεθεί στην ΤΕΔΚ.
Εν συνεχεία ο πρώην Δήμος Αταβύρου με αποφάσεις του δημοτικού του συμβουλίου προέβη σε αποδοχή της επιχορήγησης και τροποποίηση του προϋπολογισμού του, καθιστώντας ωστόσο σαφές στις αποφάσεις αυτές, που ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες από τον τότε γενικό γραμματέα της Περιφέρειας κ. Βασίλη Μπρακουμάτσο, ότι το ποσό των 2.224.000 ευρώ επρόκειτο να καταλήξει στην ΤΕΔΚ.
Ο Δήμος Αταβύρου επελέγη δε γιατί τα εντάλματα που εξέδιδε ελλείψει διπλογραφικού συστήματος δεν υπόκειντο σε προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Εν πάση περιπτώσει, όπως προκύπτει, το ποσοστό του 10% από τον φόρο εισοδήματος προς την ΤΕΔΚ, και αν ακόμη θεωρηθεί ότι ήταν νόμιμο ή στο πλαίσιο συλλογικής συμφωνίας, είχε ήδη καλυφθεί με την πρώτη επιχορήγηση ύψους 927.000 ευρώ και έτσι θεωρήθηκε ως παράνομη παντελώς η πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 1.297.000 ευρώ!!
Ο κ. Σάκης Στάγκας, πρώην δήμαρχος Ιαλυσού και μέλος της ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου, έχει καταστήσει μάλιστα σαφές ότι ποτέ δεν ψήφισε ποσά ύψους 2 εκατ. ευρώ για επιπλέον επιχορήγηση της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ από την ΤΕΔΚ ούτε έδωσε τη συγκατάθεσή του σε κανέναν για να αυξήσει την επιχορήγηση πλέον του 10%.
Για την ίδια υπόθεση έχει υποβάλει υπόµνηµα “φωτιά” ο τότε επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας στο δηµοτικό συµβούλιο κ. Γ. Χατζηµάρκος.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Χατζημάρκος με υπόμνημά του ανέδειξε ότι η εταιρεία που χρηματοδοτήθηκε αδρά από το υστέρημα των φορολογούμενων κατοίκων του νησιού, χρησιμοποιήθηκε για το «βόλεμα» ημετέρων και την εξασφάλιση εκλογικής πελατείας!!


 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου