Επιβολή προστίμων- «μαμούθ» από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Δήμο Ρόδου

Kαι νέα εμπλοκή στην υπόθεση των προστίμων «μαμούθ» που έχει επιβάλει στον Δήμο Ρόδου το ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρόδου σημειώθηκε μόλις πρόσφατα με την έκδοση νέας ατομικής ειδοποίησης του Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ Μισθωτών Δωδ/σου (Πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Με την αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 ατομική ειδοποίηση του Δ/τη του Περιφ. Υποκ. Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών Δωδ/σου (αρ. πρωτ. εισ. 2/11377/15-02-2017) ζητείται από τον Δήμο Ρόδου , με απειλή διαφορετικά κατασχέσεων μετά από 20 ημέρες, η καταβολή συνολικού ποσού 7.028.252,28 ευρώ για οφειλές κυρίως εισφορών και πρόσθετων τελών των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων ΑΔΕΚΑΜ του πρ. Δήμου Πεταλουδών, συνολικού ποσού 2.917.290,20 ευρώ και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρ. Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.110.962,08 ευρώ.
Η βεβαίωση κατά του Δήμου Ρόδου της παραπάνω οφειλής, έγινε με την υπ’αρ. πρωτ. 21109/18-11-2013 απόφαση συνυπευθυνότητας της Δ/ντριας του Περιφ. Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ρόδου, δηλαδή έγινε σαν να είναι υποχρεωτική – εκ του νόμου- αναδοχή χρέους του Δήμου Ρόδου, με επίκληση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.
Σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου οι παραπάνω διατάξεις των νόμων είναι υποχρεωτικές για τους οικείους Δήμους μόνο για λυθείσες και τελούσες υπό εκκαθάριση έως 31-12-2010 δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν μορφή αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995 ή κοινωφελών και παρέχουν  επιπλέον μάλιστα προβλέπεται και απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Υποστηρίζεται ακόμη ότι για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία λυθεισών δημοτικών επιχειρήσεων με μορφή ανωνύμων εταιρειών, δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η συνυπευθυνότητα του Δήμου που ανήκουν, αλλά είναι στη δυνητική ευχέρεια του Δήμου να τις αποδεχθεί με δύο προϋποθέσεις αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αιτία που αποδέχεται την οφειλή και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου θεωρεί ότι ακύρως εκδόθηκαν τόσο η παραπάνω πράξη συνυπευθυνότητας του Δήμου Ρόδου, όσο και η παραπάνω πράξη ατομικής ειδοποίησης, διότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει με την ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναλάβει την πληρωμή των οφειλών της ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και της Α.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε. προς το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και ήδη ΕΦΚΑ.
Επί πλέον υφίστανται και ζητήματα παραγραφής, καθώς μέχρι της ισχύος της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 που ανέστειλε τον χρόνο παραγραφής, έχουν περάσει 5 χρόνια, που ισχύει για το Δημόσιο και αναλογικά για τους Δήμους  από τότε που παρασχέθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες, άλλως έχουν περάσει έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που παρασχέθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες.
Επί πλέον ακόμη και αν θεωρούνταν αμιγείς ή κοινωφελείς επιχειρήσεις οι συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. και πάλι οι σχετικές διατάξεις, επιβάλλουν την πληρωμή μέσω της κυρίας εισφοράς χωρίς πρόσθετα τέλη εκτός αν προσφύγει στο Δικαστήριο οπότε δεν απαλλάσσεται, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η μεν πράξη συνυπευθυνότητας δεν ορίζει αόριστα και παρανόμως τίποτα σχετικό, η δε υπ’αρ. 1777/26-01-2016 ατομική ειδοποίηση του Δ/ντη του ΕΦΚΑ Δωδ/σου, παρανόμως καταλόγισε στο Δήμο Ρόδου, και πρόσθετα τέλη συνολικού ύψους 2.744.833,04 τα οποία παρανόμως συνάθροισε στο ποσό των 7.028.252,28 ευρώ.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ασκήσει προσφυγή για το θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου που δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί να δικαστεί.
Επί πλέον έχει ασκήσει δύο φορές αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για να ανασταλεί η εκτέλεση της συνυπευθυνότητας, που απορρίφθηκαν με τις υπ’αρ. 73/2015 και 75/2016 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για το λόγο ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Δήμος Ρόδου δεν προκύπτει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν πληρώσει την οφειλή.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου εισηγήθηκε μάλιστα στην Οικονομική Επιτροπή την υποβολή αναφοράς προς την Εισαγγελία Ρόδου προς έρευνα αν διαπράχθηκαν και συνεχίζουν να διαπράττονται ή όχι τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης, της παράβασης καθήκοντος και της εκβίασης από τα όργανα που εξέδωσαν την υπ’αρ. 21109/18-11-2013 πράξη συνυπευθυνότητας της Δ/ντριας του Περιφ. Υποκ/τος Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ Ρόδου και της υπ’αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 ατομικής ειδοποίησης του Δ/ντη του Περιφ. Υποκ. ΕΦΚΑ Μισθωτών Δωδεκανήσου!!
Η Οικονομική Επιτροπή με ομόφωνη απόφαση της:
-Ενέκρινε την παραίτηση του Δήμου Ρόδου από το δικόγραφο της προσφυγής με αρ. καταθ. 902/18-12-2013 Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου του Δήμου Ρόδου κατά του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της υπ’αρ. 21109/18-11-2013 πράξης συνυπευθυνότητας της Δ/ντριας Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ Ρόδου.
-Ενέκρινε την ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άσκηση από τον Δήμο Ρόδου ανακοπής κατά του ΕΦΚΑ και των ταμειακών βεβαιώσεων επί της ατομικής ειδοποίησης αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 του Δ/ντη του Περιφ. Υποκ. ΕΦΚΑ Δωδεκανήσου προς ακύρωση αυτών και της άνω ατομικής ειδοποίησης ως και της υπ’αρ. πρωτ. 21109/18-11-2013 παραπάνω απόφασης συνυπευθυνότητας, καθώς επίσης την άσκηση επ’ αυτής (ανακοπής) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως.
-Κατά τα λοιπά παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου