Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην παραλιακή περιοχή «Αγία Μαρίνα»

Aίσθηση έχει προκαλέσει στο νησί της Ρόδου η έκδοση απόφασης του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε προχθές στην...
Διαύγεια, για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Αγία Μαρίνα» του Δήμου Ρόδου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε», συμφερόντων του επιχειρηματία κ. Μανώλη Μαργέλλου.
Σύμφωνα με την απόφαση η κατεδάφιση του πολυτελούς και δημοφιλούς beach bar  θα γίνει από την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΙΤΣ ΑΕ» με την οποία ο κ. Μαργέλλος βρίσκεται σε αντιδικία.
Η πλευρά του επιχειρηματία κατέστησε χθες σαφές ότι θα εξαντλήσει τα ένδικα μέσα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ακύρωση της απόφασης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τυγχάνει εσφαλμένη και για τον πρόσθετο λόγο ότι έγινε χρήση ιδιωτών μηχανικών για την αποτύπωση και καταγραφή του χώρου προς κατεδάφιση και όχι του δημοσίου.
Για την λήψη της απόφασης ελήφθησαν υπόψιν, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της, τα με αρ. πρ. 2/15-01-2016 και 14/11-07-2016 Πρωτόκολλα Κατεδάφισης, Άρσης και Απομάκρυνσης Κτισμάτων, Κατασκευών και Έργων σε χώρους Αιγιαλού – Παραλίας – Θάλασσας που αφορά αυθαίρετες κατασκευές στην παραλιακή περιοχή «Αγιας Μαρίνας» του Δήμου Ρόδου, φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Ε.Ε».
Ελήφθη υπόψιν και η υπ αρ. Ν48/2016 απορριπτική απόφαση του Τμήματος Α1-Ακυρωτικού του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της αίτησης αναστολής εκτέλεσης του υπ. αρ. 2/2016 Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης σε χώρους Αιγιαλού – Παραλίας – Θάλασσας.
Επιπλέον η από 29-03-2016 (αρ. πρ. Α.Δ.Α. 23559/01-04-2016) Εξώδικη Γνωστοποίηση-Πρόσκληση της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΙΤΣ ΑΕ» με την οποία γνωρίζει πέραν των άλλων και για το ό,τι « … δια της αμέσου συγκλήσεως Επιτροπής προς κατεδάφιση, εξόδοις μας και δια ιδίων μέσων θέλουμε ολοκληρώσει εργασίες κατεδάφισης των αυθαιρέτων Κτισμάτων υπό τις οδηγίες της Επιτροπής.».
Ακολούθησε η από 06-09-2016 γνωστοποίηση – αίτημα (αρ. πρ. Α.Δ.Α. 63174/08-09-2016) της εταιρίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΙΤΣ ΑΕ» με την οποία γνωρίζει ότι αναλαμβάνει τα έξοδα εκτέλεσης του υπ. αρ. 2/15-01-2016 Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης σε συνέχεια της υπ. αρ. Ν48/2016 απόφασης.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το με αρ. πρ. 91575/22-12-2016 έγγραφο της προς την «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΙΤΣ ΑΕ» ενημέρωσε για τις επιπλέον απαιτούμενες ενέργειες από πλευρά της προκειμένου να προβεί στην έκδοση της απαιτούμενης απόφασης περί κατεδάφισης.
Ακολούθησε ακόμη η με αρ. πρ. Α.Δ.Α. 3891/23-01-2017 Τεχνική Έκθεση – Μελέτη στην οποία αποτυπώνεται η περιγραφή των εργασιών, απαραίτητων προληπτικών μέτρων προστασίας, για την εκτέλεση υπ αρ. 2/2016 και 14/2016 Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης, που συνετάχθη από την 2Μ Μηχανική IKE, (Βάϊος Β. Πάντος, πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ) και η από 16-01-2017 υπεύθυνη δήλωση του κου Βάϊου Β. Πάντου, πτυχ. Πολιτικού Μηχ/κου ΤΕ περί αποδοχής της ανάληψης των καθηκόντων για τον συντονισμό των ενεργειών ως υπεύθυνος μηχανικός του συνεργείου για την κατεδάφιση, άρση και απομάκρυνση κτισμάτων κατασκευών και έργων σε χώρους του αιγιαλού, της παραλίας και της θάλασσας στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Ρόδου.
Στην απόφαση αναφέρεται ακόμη ότι σύμφωνα με την 216/2008 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και την παρ.2 του αρ. 393 σε συνδυασμό με την παρ 2γ του αρ. 386 του Κώδικα βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, για την κατεδάφιση αυθαιρέτου δίνεται n δυνατότητα διάθεσης μέσων από οποιονδήποτε τρίτο και ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, δεν διαθέτει στην περιοχή του αυθαιρέτου Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό ώστε να εκτελέσει με ίδια μέσα το έργο της κατεδάφισης.
Στο διατακτικό της ίδιας απόφασης αναφέρεται ότι η κατεδάφιση – αποξήλωση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και λόγω αντικειμενικής αδυναμίας που έχει σχέση με τη νησιωτικότητα της περιοχής ευθύνης της Α.Δ.Α., θα εκτελεστεί με δαπάνη, μηχανήματα, χειριστές και εργάτες που θα διατεθούν από την εταιρία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΠΙΤΣ ΑΕ».
Ορίστηκαν ως επιβλέποντες μηχανικοί των εργασιών κατεδάφισης οι κ.κ. Ψαράς Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δωδεκανήσου και Τζουμακίδη Σπυριδούλα, Αρχιτέκτονας, υπάλληλος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Νοτίου Αιγαίου.
Η κατεδάφιση – αποξήλωση ορίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 28-03-2017 και ώρα 11.30 π.μ έως τις 30-03-2017.
Εάν οι εργασίες κατεδάφισης δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός των συγκεκριμένων ημερών οι εργασίες δύνανται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες μέχρι την τελική ολοκλήρωσή τους.
Σε περίπτωση παρουσίασης κωλύματος η κατεδάφιση – αποξήλωση θα αναβληθεί για τις 04-04-2017 την ίδια ώρα έως και 06-04-2017, χωρίς την απαίτηση νεώτερης πρόσκλησης ή ειδοποίησης
Καλείται με την ίδια απόφαση να παρίσταται στις εργασίες κατεδάφισης η Εισαγγελική Αρχή και το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διαδικασία και η τήρηση της έννομης τάξης.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου