Προσοχή στους λογαριασμούς της ύδρευσης – Επιστολή συμπολίτη μας

Ο συμπολίτης μας Στέλιος Λαζάρου μας απέστειλε την ακόλουθη επιστολή:
Κάποια μέρα όταν πήρα στα χέρια μου τον λογ/σμό ύδρευσης από περιέργεια τον κοίταξα καλά και αφού τον μελέτησα, διαπίστωσα με μεγάλη μου έκπληξη περίεργες χρεώσεις πάνω σε δύο θέματα.
Πίνακας λογαριασμού εταιρείας για τρίμηνο του 2016 (πιστή αντιγραφή)
Υπ’ όψη ότι ο λογ/σμός είναι «κατά προσέγγιση» δηλαδή δεν έγινε καταμέτρηση του υδρομετρητή.Το πρώτο θέμα αφορά την αξία του νερού με τις κλίμακες.
Βλέποντας την κλίμακα όπως είναι διαπιστώνω ότι σε κάθε κλίμακα υπολογίζουν τη διαφορά για κατανάλωση π.χ. 10-30=20. 30-50=20. 50-75=25 κ.ο.κ. και με τη διαφορά αυτή τιμολογούν. Ενώ στην πραγματικότητα η ποσότητα κατανάλωσης είναι 10, 30, 50, 75. Διότι όταν λέμε από 10 έως 30 παίρνουμε τον αριθμό 30 έτσι δουλεύουν όλες οι κλίμακες και όχι τη διαφορά 20. Αυτοί κάνουν ανάποδη αφαίρεση. Αυτό έχει και συνέπειες στις χρεώσεις των λογαριασμών.
Με το σωστό υπολογισμό η αξία του νερού θα έπρεπε να είναι:Η διαφορά σε βάρος του καταναλωτή είναι: 181-126 = 55 ευρώ.
Το δεύτερο αφορά την ανάλυση του λογαριασμού.
Οπως βλέπετε και εσείς γίνονται χρεώσεις για το τέλος υπονόμων 20% και το τέλος έργων 80%. Και θέλω να γνωρίζω το τέλος υπονόμων 20%, πού το βρήκαν, αφού ο νόμος αναφέρει για ύδρευση και αποχέτευση. Γι’ αυτό και δεν το υπολογίζω στη δική μου ανάλυση.
Διάβασα στο Νόμο 3463/08.06/2006 ΦΕΚ 114, άρθρο 3, όπου αναφέρεται: Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων. Που σημαίνει ότι τη χρονολογία αυτή που έγιναν οι συνενώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων δηλαδή οι Καποδιστριακοί Δήμοι, είχαν το δικαίωμα της επιβολής και είσπραξης του 80%, βάση του Νόμου 1069/1980.
Αλλά με τον Καλλικρατικό Νόμο 3852/10 ΦΕΚ 87 και τη συνένωση όλων των Καποδιστριακών Δήμων πήραν νέα παράταση είσπραξης τέλους αφού τους δίνει το δικαίωμα ο Ν. 1069/1980 λόγω επέκτασης της επιχείρησης. Αλλά εδώ γεννάται το θέμα, μπορούν να έχουν δύο παρατάσεις; Για να είναι νόμιμοι; Ή δεν θα μπορούν να επιβάλουν την είσπραξη του τέλους από 01/01/2017;
Με βάση το νόμο 3463/2006, όπου έληξε η δεκαετία. Εδώ θα μας απαντήσουν οι νομικοί, διότι εδώ φαίνεται το παράθυρο του νόμου. Επίσης τι γίνεται με τους Δήμους των μικρών νησιών, που δεν τους έπιασαν οι νόμοι περί Καποδιστριακών και Καλλικρατικών Δήμων, αφού είχαν τη δημοτική τους αυτοτέλεια ευθύς εξαρχής σαν Δήμοι ή από πότε ίδρυσαν τις εταιρείες τους περί ύδρευσης και αποχέτευσης και μπήκαν στο νόμο;
Βλέπετε το νόμο:
Νόμος 1069/23/8/1980 ΦΕΚ 191.
Άρθρο 11    (Πιστή Αντιγραφή όπως υπάρχει στο ΦΕΚ)
Ειδικόν τέλος δια την μελέτην, κατασκευήν, και επέκτασιν έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
• Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου συσταθησομένων επιχειρήσεων, προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια μίαν δεκαετίαν από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου  της συστάσεως των έτους πρόσθετου ειδικού τέλους υπολογιζομένου εις ποσοστόν 80% επί της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος. Το αυτό τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει επεκτάσεως της επιχειρήσεως.
• Το κατά την προηγουμένην παράγραφον τέλος βεβαιούται και εισπράττεται υπό της επιχειρήσεως κατά τα ορισθησόμενα υπό του κανονισμού λειτουργίας και διαχειρήσεως αυτής.
Σας ευχαριστώ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 

 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου