Θυσιάζουμε τον ύπνο μας για την εργασία


Το 32% των Ελλήνων εργαζομένων θυσιάζουν τον ύπνο τους προς όφελος της εργασίας και των προ­σωπικών υποχρεώσεών τους, ενώ ένας στους δέκα...
αισθάνεται ότι πρέπει να εργαστεί περισσότερο, ώστε να υπερκαλύψει τον χρόνο που αφιερώνει σε προσωπικά ζητήματα.
Παγκοσμίως, το 29% των εργαζομένων κοιμούνται λιγότερο απ’ ό,τι επιθυμούν, προκειμένου να αντεπε­ξέλθουν σε όλες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα ευρήματα παγκόσμιας έρευνας της εταιρείας Regus, που πραγματοποιήθηκε σε 90 χώρες, σε 24.000 επιχειρημα­τικά στελέχη.
Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν επίσης ότι ο συντομότε­ρος χρόνος μετακίνησης (30%) και η μεγαλύτερη ευελι­ξία ως προς την τοποθεσία της εργασίας (23%) θα μπο­ρούσαν να εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο, ώστε να τον αφιερώσουν στην οικογένειά τους ή σε περισσότερες ώρες ύπνου.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφε­ληθούν από την αυξημένη ευελιξία, καθώς θεωρείται ότι αυξάνει την παραγωγικότητα (63%) και συμβάλλει στη διατήρηση του προσωπικού (64%).
«Η έλλειψη ύπνου είναι σαφώς επιζήμια για την υγεία και την καλή διάθεση των εργαζομένων, ενώ σε συνδυ­ασμό με τις αυξημένες ώρες εργασίας συνδέεται στενά με τις καρδιακές παθήσεις», δήλωσε η Κατερίνα Μάνου, εκπρόσωπος της εταιρείας Regus στην Ελλάδα.
Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με την έρευνα, η δυνατότητα των εργαζομένων να εργάζονται πιο κοντά στην κατοικία τους σε επαγγελματικά και πλήρως αποδοτικά περιβάλ­λοντα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην οικογε­νειακή ζωή, ενώ προσφέρει στους εργαζομένους λίγο περισσότερο χρόνο ύπνου κάθε πρωί.
Ωστόσο, παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα που μπορούν να επιφέρουν οι ευέλικτες πρακτικές εργασίας, τόσο στους εργαζομένους όσο και στις εταιρείες, «υπάρχουν προφανώς αρκετά περιθώρια βελτίωσης, καθώς σχεδόν το 50% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν αναγνωρίζουν και δεν επιβραβεύουν τους διευθυντές για την ενθάρ­ρυνση προς τους υπαλλήλους να εφαρμόζουν ευέλικτες πρακτικές εργασίας», καταλήγει η κ. Μάνου.
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου