ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ!

Ξεφύτρωσε και νέο χαράτσι.

Νέο χαράτσι, αυτή τη φορά από την
άγνωστη μέχρι πρόσφατα για τους Ρο-
δίτες Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινητο-
δρόμων, καλούνται να σηκώσουν στις
πλάτες τους οι επιχειρηματίες που...
δραστηριοποιούνται επί της εθνικής οδού
Ρόδου- Λίνδου.
Δεν έφταναν όλα τα οικονομικά βάρη που έχουν
επωμιστεί και τα οποία δεν μπορούν να καταβά-
λουν οι επιχειρηματίες της περιοχής, σ’ αυτά έρ-
χονται να προστεθούν και το νέο χαράτσι για να
τους δώσει τη χαριστική βολή. Το νέο χαράτσι,
αν τέθει σε ισχύ, θα κληθούν να το καταβάλουν
σε ετήσια βάση εκατοντάδες επιχειρηματίες του
νησιού, που δραστηριοποιούνται επί της εθνικής
οδού από τη Ρόδο μέχρι και την Λίνδο.
Η αντίδραση των επιχειρηματιών όπως αναμενό-
ταν ήταν έντονη και μετά από τις καταγγελίες που
έκαναν στα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου, το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρί-
αση του προχθές το βράδυ. Όπως αποφασίστηκε,
το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανέθεσε σε νομικό
σύμβουλο και συγκοινωνιολόγο να διερευνήσουν
κατά πόσο είναι νόμιμη η απόφαση του κεντρικού
κράτους για να επιβάλει το νέο αυτό χαράτσι.
Όπως έγινε γνωστό η ελληνική εταιρεία αυτο-
κινητοδρόμων υφίσταται από το 2001 και εκμε-
ταλλεύεται τις εθνικές οδούς της χώρας με στόχο
την εισροή ζεστού χρήματος στον κρατικό κορβα-
νά. Τον τελευταίο μήνα όπως δήλωσε ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάππου
δέχτηκε καταγγελίες από επιχειρηματίες ότι τρι-
μελής επιτροπή που τους επισκέπτεται τους ζητά
να υπογράψουν ένα προσύμφωνο συνεργασίας το
οποίο τους υποχρεώνει να καταβάλουν το χαρά-
τσι αυτό. Ο καθορισμός του ποσού που καλείται να
πληρώσει ο κάθε επιχειρηματίας γίνεται με βάση
το είδος επαγγέλματος που έχει και τα τετραγωνι-
κά μέτρα της επιχείρησής του.
Τα μέχρι τώρα ποσά που επιβλήθηκαν σε επιχει-
ρηματίες που βιάστηκαν να υπογράψουν το προ-
σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο όπως διευκρινί-
στηκε είναι υποχρεωτικό για να μην υπάρχουν κυ-
ρώσεις, ποικίλουν καθώς ξεκινούν από 150 ευρώ
και φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις τις 5.000
ευρώ.
Χαράτσι ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πρα-
τήριο υγρών καυσίμων που λειτουργεί επί της
εθνικής οδού Ρόδου- Λίνδου! «Κάποιοι από τους
επιχειρηματίες αρνήθηκαν να πληρώσουν το νέο
χαράτσι χρήσης του οδικού δικτύου. Το περίεργο
πάντως είναι ότι στην τριμελή επιτροπή συμμετέ-
χει και υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου. Είναι παράλογο το γεγονός ότι ενώ η κυβέρνη-
ση καταργεί την υποχρεωτική καταβολή της εισφο-
ράς στα Επιμελητήρια από τα μέλη του που ήταν
μόλις 50 ευρώ για να ελαφρυνθεί, την ίδια στιγ-
μή έρχεται και επιβάλει νέα χαράτσια προς τους
επιχειρηματίες. Όπως φαίνεται στόχος της κυβέρ-
νησης είναι να φιμώσει την Επιμελητηριακή φωνή
που αγωνίζεται για την ανάπτυξη της χώρας», τό-
νισε ο κ. Πάππου.
proodos.net
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου