Δείτε τις τιμές εκκίνησης στη δημοπρασία των παραλιών Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού και Αρχαγγέλου

Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για την εκμίσθωση των παραλιών της Ρόδου, που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις 25 Απριλίου, στον δήμο Ρόδου...

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γιάννης Περδίκης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό (δημοπρασία) η εκμίσθωση των παραλιακών χώρων των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Αρχαγγέλου που αναφέρονται στο παράρτημα της αναλυτικής διακήρυξης δημοπρασίας, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ομπρελών, τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή συρόμενου – αναψυκτηρίου κ.τ.λ.).
Η δημοπρασία θα είναι δημόσια και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του δημαρχείου, Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1 στη Ρόδο, την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα όπως παρακάτω
Ώρα ανά Δημοτική Ενότητα:
9.00 π.μ. Δ.Ε. Ρόδου
11.00 π.μ. Δ.Ε. Ιαλυσού
12.00 μ. Δ.Ε. Καλλιθέας
12.30 μ.μ. Δ.Ε. Αρχαγγέλου
Α. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται έως 31/12/2016.
Β. Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Εγγυητική Επιστολή ύψους 30% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση ομπρελών και καντινών και Εγγυητική επιστολή ύψους 50% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης για τους χώρους που δημοπρατούνται για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τη θέση ( πόστο) για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν.
2. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)
3. Φορολογική Ενημερότητα για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο.
4. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).
5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς την Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΡΜ ΑΕ)
6. Ειδικά για όσους ενδιαφέρονται να μισθώσουν χώρο για την εκμετάλλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής απαιτείται η υποβολή ακριβούς και θεωρημένου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αντιγράφου της αίτησης που υπέβαλαν για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΥΑ 313/1999 (Γενικός Κανονισμός Λιμένα 20).
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
8. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή Κ/Ξ.
Για κάθε δημοπρατούμενη θέση απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά.
Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο τηλέφωνο 22413 63235. Αντίτυπα των τευχών της αναλυτικής διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.rhodes.gr στην ενότητα διαγωνισμοί προκηρύξεις
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ
http://www.rodiaki.gr/

Αναλυτικά ολόκληρη η διακήρυξη

https://www.scribd.com/doc/309706859/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%94-%CE%91%CE%95-2016
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου