Νέα κλήτευση για τους δημοτικούς αστυνόμους


Σε συμπληρωματική απολογία ενώπιον του Ανακριτή Ρόδου κλήθηκαν χθες, δύο από τους δημοτικούς αστυνόμους που κατηγορούνται για την τέλε­ση του κακουργηματικού αδι­κήματος της πλαστογραφίας....

Οι ένστολοι, αφού εμφανίστη­καν ενώπιον του Ανακριτή μαζί με τους δικηγόρους τους, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν...
Οι δύο δημοτικοί αστυνόμοι κλή­θηκαν να απολογηθούν, ύστερα από την διαπίστωση από τη Δικαι­οσύνη πως – πέραν των άλλων – προκειμένου να προσληφθούν στη Δημοτική Αστυνομία υπέβαλαν και πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομά­θειας! Οι αστυνόμοι, οι οποίοι εί­χαν απολογηθεί για την τέλεση του κακουργηματικού αδικήματος της πλαστογραφίας μετά χρήσης κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, εί­χαν αφεθεί ελεύθεροι με την επι­βολή περιοριστικών όρων.
Οι ένστολοι ύστερα από την απο­λογία τους είχαν αφεθεί ελεύθεροι με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης κάθε 1η και 15 του μηνός σε οικείο αστυ­νομικό τμήμα, αλλά και της κατα­βολής χρηματικής εγγυοδοσίας 3.000 ευρώ. Οι δημοτικοί αστυνό­μοι κατηγορούνται ότι παρατύπη­σαν στο πλαίσιο διενέργειας δια­γωνισμού για την πρόσληψή τους, στον πρώην δήμο Ροδίων.
Οι Αρχές εντόπισαν συγκεκρι­μένα και κατά περίπτωση, πλαστά απολυτήρια λυκείου, πλαστογρα­φημένες βεβαιώσεις μονίμου κα­τοικίας, αλλά και πλαστά πιστοποι­ητικά γλωσσομάθειας. Οι δημοτι­κοί αστυνόμοι κατηγορούνται ακό­μη πως προξένησαν ζημιά στο Ελ­ληνικό δημόσιο, που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
Την υπόθεση χειρίζονται νομικά οι δικηγόροι Μανόλης Κουτσού­κος, Φώτης Χατζηδιάκος και Δή­μος Μουτάφης
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου