Υποβλήθηκε η γνωμοδότηση για τη μετεγκατάσταση των τσιγγάνων αλλά παρουσιάζει προβλήματα

Θετική υπό όρους, που είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, είναι η γνωμοδότηση που υπέβαλε χθες στον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Νίκο Θεοδωρίδη, η επιτροπή για τον καθορισμό των κατάλληλων χώρων για...
την προσωρινή μετεγκατάσταση των τσιγγάνων στην υπ’ αρίθμ. 297α κτηματομερίδα γαιών Ασγούρου, δίπλα στον παλιό σκουπιδότοπο.
Η επιτροπή συνεδρίασε, όπως προανήγγειλε η «δημοκρατική» χθες, υπό την προεδρία του διευθυντή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Πάνου Βενέρη και με τη συμμετοχή των μελών κ.κ. Μ. Βαλατσού, διευθύντριας της Διεύθυνσης Υγείας, Ν. Ταταράκη, προϊσταμένου υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Ράμμου, υπαλλήλου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου και Δώρου Κωνσταντίνου, αντιδημάρχου Τεχνικών Εργων ως εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου.
Η γνωμοδότηση πάντως της επιτροπής, δεν δεσμεύει τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο για την επιλογή ως κατάλληλης ή μη της ως άνω κτηματομερίδας για την προσωρινή μεταστέγαση των τσιγγάνων.
Θεωρείται ωστόσο σχεδόν βέβαιο ότι θα ζητηθεί από την δημοτική αρχή να συμπληρώσει την πρότασή της, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με τα στοιχεία που της ζητούνται από την επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταστέγασης.
Ως εκ τούτου η επιτροπή θα συγκληθεί εκ νέου προκειμένου να γνωμοδοτήσει ουσιαστικά επί του θέματος αν και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το συγκεκριμένο ακίνητο είναι εξαιρετικά μικρό για να στεγάσει το σύνολο των αθιγγάνων του νησιού, που σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του 2011 ανέρχονταν σε 300 περίπου.
Πιο συγκεκριμένα η επιτροπή εξέτασε τις δύο θέσεις που επέλεξε με την από 31 Αυγούστου 2015 απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.
Σύμφωνα με την απόφαση καθορίστηκαν δύο περιοχές για την προσωρινή μεταστέγαση των τσιγγάνων και συγκεκριμένα τμήματα των μερίδων 297α γαιών Ασγούρου συνολικής επιφάνειας 33.500 τ.μ. και 151-15 γαιών Αγίας Βαρβάρας – Τσαΐρι, έκτασης 19.000 τ.μ..
Του θέματος επιλήφθηκε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου και αρμόδια τοπογράφος αποφάνθηκε ότι στο τοπογραφικό που είχε αποσταλεί ο χώρος που ζητείται είναι στην κτηματομερίδα KM. 151-30 και όχι στην ΚΜ 151-15. Στην συγκεκριμένη μάλιστα έκταση η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου έχει εκδώσει την 13η Νοεμβρίου 2006 πράξη χαρακτηρισμού με την οποία χαρακτηρίζεται ως αναδασωτέα.
Η συγκεκριμένη μερίδα έτσι απορρίφθηκε από την επιτροπή και εξετάστηκε μόνο η ΚΜ. 297α γαιών Ασγούρου.
Μετά από έρευνες επί ερευνών (σχετικά έγραψε η «δημοκρατική») τελικώς η Διεύθυνση Δασών αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη κτηματομερίδα έχει εμβαδόν 19.858 τ.μ. και όχι 23.600 τ.μ. που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας αλλά ούτε και 33.500 τ.μ. που αναφέρεται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.
Το μη δασικό τμήμα της ίδιας μερίδας έχει εμβαδόν 6.952 τ.μ., ενώ το υπόλοιπο έχει τη μορφή δάσους και από την δασική νομοθεσία δεν προκύπτει η δυνατότητα παραχώρησης δάσους για εγκατάσταση ΡΟΜΑ.
Πέραν των άλλων, ενημερώνεται ο Δήμος Ρόδου από την Διεύθυνση Δασών, ότι η γειτνίαση του συγκεκριμένου ακινήτου εμβαδού 6.952 τ.μ. με δάσος απαιτεί την λήψη ιδιαίτερων αντιπυρικών μέτρων που θα πρέπει να σχεδιαστούν από την Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου και την ΠΥΡ και να αναληφθούν από τον Δήμο Ρόδου.
Η επιτροπή έτσι εξέτασε μόνο την καταλληλότητα της έκτασης των 6.952 τ.μ. το εμβαδόν της οποίας απομειώνεται ακόμη περισσότερο με την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
Η επιτροπή έτσι ζητά με την γνωμοδότηση της, σύμφωνα με τις πληροφορίες να ληφθούν, όλες οι προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις από άλλες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της αρχαιολογίας.
Ζητά ακόμη να γίνει σαφής προσδιορισμός του τρόπου μετεγκατάστασης, των τεχνικών προδιαγραφών των υποδομών που θα δημιουργηθούν και τέλος να υπάρξει πολεοδομική τους νομιμοποίηση.
Απαιτείται εξάλλου, όπως τονίζει, και διάγραμμα πολεοδομικής οργάνωσης του χώρου στο οποίο θα προσδιορίζονται και θα χωροθετούνται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στο ακίνητο, τα έργα υποδομής αλλά και η ζώνη και τα λοιπά μέτρα προστασίας των δασικών εκτάσεων με τις οποίες γειτνιάζει.
Ζητείται ακόμη να υπάρξει κανονισμός λειτουργίας του χώρου αλλά και η αστυνόμευση και η εποπτεία του.
Με δεδομένο μάλιστα ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κάνει λόγο για προσωρινή μεταστέγαση και προβλέπει η δεύτερη λύση την επιδότηση ενοικίου τσιγγάνων που επιθυμούν να διαμείνουν σε κατοικίες, η επιτροπή ζητά να της υποβληθεί σχετική έκθεση για την βιωσιμότητα της λύσης αυτής και το ενδεχόμενο οι δύο δράσεις να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα.
Επιπλέον ζητά να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα από τον Δήμο Ρόδου αλλά το σπουδαιότερο και σοβαρότερο, να υποβληθεί προς αξιολόγηση τεχνική έκθεση του προσωρινού καταυλισμού.
Στην έκθεση που ζητείται θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, όπως έγινε γνωστό, τα στοιχεία της γεωμορφολογίας της προτεινόμενης μερίδας, οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής, η προσπελασιμότητα και η διασύνδεση της με σημεία ειδικού ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Ζητείται εξάλλου να υπάρξει ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των τσιγγάνων που πρόκειται να μετεγκατασταθούν από τον οποίο μάλιστα θα προκύψουν οι ακριβείς λειτουργείες και υποδομές που απαιτούνται για την χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης.
Τα μέχρι τώρα στοιχεία συνηγορούν πάντως στο ό,τι η έκταση είναι εξαιρετικά μικρή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εγχειρήματος, ενώ μια ακόμη παράμετρος που δεν έχει εξεταστεί είναι  ότι ήδη κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει σε όλους τους τόνους και με προσφυγή στα αρμόδια όργανα για την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, την αντίθεση τους για την μεταστέγαση των τσιγγάνων στην συγκεκριμένη περιοχή.
Θα πρέπει δηλαδή να θεωρείται σίγουρο ότι ακόμη κι αν κατορθώσει ο Δήμος να συμπληρώσει τον φάκελο με τα στοιχεία που ζητά με τη γνωμοδότηση της η επιτροπή και ακολουθήσει θετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι κάτοικοι θα κινηθούν με προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης που πιθανότατα θα εκδοθεί.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου