Βαθαίνει η κρίση στο ΚΤΕΛ – Ρόδου

Βαθαίνει η κρίση μεταξύ των μετόχων του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων ΚΤΕΛ Υπεραστικών και Αστικών Γραμμών Ρόδου Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», αφού μετά την υποβολή αγωγής αναγνώρισης...
ακυρότητας της τελευταίας γενικής συνέλευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 13 μέτοχοι προσέφυγαν χθες και ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας.
Οι 13 ενάγοντες, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 20,83% επί του συνόλου των μετοχών, είχαν ζητήσει συγκεκριμένα να αναγνωριστεί η ακυρότητα της από 26 Αυγούστου 2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά τους για αναβολή και του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ..
Επιπλέον ζητούν να αναγνωριστεί η ακυρότητα της διαδικασίας των αρχαιρεσιών που διενεργήθηκαν ερήμην τους.
Με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που υποβλήθηκε, οι 13 μέτοχοι ζητούν:
-Να ανασταλεί η ισχύς της από 26.08.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μέχρι την έκδοση αποφάσεως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, επί της αγωγής ακύρωσης αυτής.
-Να διαταχθεί η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΚΤΕΛ ΑΕ και να  ορισθεί από το δικαστήριο, το συντομότερο δυνατόν η ημερομηνία σύγκλησης  αυτής, με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:
-Η πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται κατά το νόμο, για την εκπαιδευτική επάρκεια του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας.
Υποστηρίζουν ότι μια εκ των μετόχων ζήτησε με εξώδικο της από τον πρόεδρο του ΔΣ της ΚΤΕΛ Α.Ε να της προσκομίσει  το απολυτήριο γυμνασίου, το οποίο τίθεται ως προαπαιτούμενο, για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού επαγγελματικής του επάρκειας, χωρίς αυτό να γίνει ως σήμερα και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν να κατέχει την θέση του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας κάποιος που δεν έχει τα εκ του νόμου ελάχιστα προβλεπόμενα προσόντα, αιτούνται να καταθέσει ενώπιον της εκτάκτου γενικής Συνελεύσεως το σχετικό του απολυτήριο σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο από αρμόδια αρχή, άλλως να παραιτηθεί, ως μη έχων τα τυπικά προσόντα που απαιτεί ο νόμος για την εκπροσώπηση σε αυτή τη θέση.
Επίσης ζητούν να διευκρινιστεί εάν ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΤΕΛ ΑΕ όπως και τα λοιπά μέλη αυτού είναι ιδιοκτήτες πλέον του ενός λεωφορείων καθώς σύμφωνα με το νόμο άρθρο 3 παρ. 6 στ «το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας που έχει χορηγηθεί σε ένα πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε μία και μόνο μεταφορική επιχείρηση ως απόδειξη πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής, προκειμένου να κριθεί η νομιμότητα.
Διατείνονται παραπέρα ότι υπάρχουν μισθολογικές παλινδρομήσεις, ως προς δικαιούμενες και καταβαλλόμενες αποδοχές των εργαζομένων στην Α.Ε., με αποτέλεσμα να αιωρείται η υποψία ότι καταβάλλονται αποδοχές μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες Σ.Σ.Ε ή Δ.Α. του κλάδου, με αποτέλεσμα την οικονομική ζημία της εταιρίας.
Ως εκ τούτου αιτούνται έγγραφη πληροφόρηση για το παραπάνω θέμα άμα με την προσκόμιση όλων των  εγγράφων που αφορούν τις μισθοδοσίες όλων των εργαζομένων, όπως και όλες τις ΑΠΔ του ΙΚΑ για τα έτη 2014 και 2015.
Ισχυρίζονται ακόμη ότι η υποχρέωση πληρωμής της συνδρομής μας στην ΠΟΑΥΣ είναι ανά τρίμηνο. Παρά ταύτα στις εκκαθαρίσεις εσόδων και εξόδων που έλαβαν εμφαίνεται καταβολή με την αυτή αιτία ποσού 1.380,00 € με το ίδιο κωδικό και στον μήνα Σεπτέμβριο και στον μήνα Οκτώβριο 2015. Ως εκ τούτου αιτούνται να διευκρινιστεί τι αφορούν οι δύο ως άνω συνεχόμενες μηνιαίες καταβολές στον αυτό κωδικό πληρωμής.
Ζητούν ακόμη την λήψη απόφασης περί μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία τύπου Α και επιπλέον συγκοινωνιακή μελέτη βέλτιστης διαχείρισης μέσων και ανθρώπινου δυναμικού, προς εξυπηρέτηση των σήμερα παρεχόμενων υπηρεσιών, επιχειρησιακό σχέδιο που θα αποτελεί ένα τριετές πρόγραμμα μέτρων και δράσεων, παρακολούθηση και την πορεία υλοποίησης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και λήψη διορθωτικών μέτρων επαναπροσέγγισης των στόχων, σε περιπτώσεις αρνητικών αποκλίσεων απ’ αυτούς.
Επιπλέον ζητούν εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, με στόχο βελτίωση της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΤΕΛ και την ανάθεση μελέτης και παροχή γνωμοδότησης από νομικό σχετικά με:
-την τροποποίηση του αρχικού καταστατικού και εκσυγχρονισμού αυτού
-την δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
Διατείνονται ότι υπάρχει έλλειψη δίκαιης και ισομερούς αντιμετώπισης όλων των μετόχων, όπως επί παραδείγματι οι διαφορετικές ημέρες ρεπό που δίδονται στους οδηγούς των ιδιόκτητων λεωφορείων σε σχέση με τους οδηγούς των λεωφορείων της κοινοπραξίας, η επιλογή κατά βούληση εκ μέρους της διοίκησης και συνήθως με την λογική του ρουσφετιού ως προς την ενίσχυση ατομικών επιχειρήσεων των μετόχων, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες αναγκαίες για την λειτουργία της εταιρείας, όπως είναι τα βενζινάδικα, η οι διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ, η πρόβλεψη διαδικασίας μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάθεση κάθε έργου ανωτέρου από το ποσό των 5.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι αύριο έχει προγραμματιστεί συζήτηση επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων της διοίκησης των ΚΤΕΛ και όπως όλα δείχνουν από την συνεδρίαση δεν θα λείψουν εντάσεις.
Τους 13 μετόχους εκπροσωπούν οι δικηγόροι κ.κ. Μ. Παρούσου και Β. Καβουριού.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr
Share on Google Plus

About Ποσειδωνία Ρόδος

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου